Tilbake til start i tros- og livssynspolitikken

January 25, 2024

Gjentatte omkamper om trossamfunnsloven bærer bud om dype ideologiske skillelinjer i norsk politikk – og truer med å sette rettssikkerheten under press.